Student payment

Gross, net, VAT, contributions ... Here you can easily check how your payment is calculated.

Net Payment
Non-resident student's payment
Gross amount on the referral 0
Amount on the invoice without VAT
Amount on the invoice with VAT
Prispevki PIZ študenta
Akontacija dohodnine
Prispevki delodajalca
Koncesijska dajatev
Dodatna koncesijska dajatev
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevki PIZ delodajalca
Prispevek za ZZ
DDV