Zdravniški pregled za delo dijakov/študentov


Za večino del, pri katerih študent ali dijak ni izpostavljen posebnim nevarnostim, zadošča preventivni sistematski pregled v okviru študija. Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti študenta ali dijaka specifičnim tveganjem pri delu, mora delodajalec študentu/dijaku zagotoviti zdravniški pregled.

Obseg pregleda je lahko identičen pregledu, ki se študentom in dijakom zagotavlja v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva v organizaciji izobraževalne ustanove.

V tem primeru zato zadošča zdravniško potrdilo, ki je bilo izdano v okviru programa preventivnega zdravstvenega varstva ob pogoju, da je bil zdravniški pregled opravljen v zadnjih 60 mesecih.

Zdravniški pregled za redne študente

Vsi študenti, ki študirajo v okviru univerz, imajo v sklopu študija organiziran skupinski sistematski pregled pri šolskem dispanzerju. Kot potrdilo o opravljenem pregledu zadošča fotokopija žiga v indeksu, ki ga študenti prejmejo od zdravnika, ki jih je pregledal.

Študenti fakultet, na katerih je elektronski indeks zamenjal klasičnega (npr. FDV), lahko študenti od zdravnika zahtevajo pisno potrdilo o opravljenem pregledu.

Pregled je brezplačen, potrdilo pa velja pet let.

Pristojni zdravstveni domovi imajo razporede, kdaj posamezni letniki različnih fakultet opravljajo pregled. V primeru da so nekateri letniki za opravljanje omenjenega pregleda na seznamu šele spomladi, posameznik iz te skupine pa potrebuje potrdilo za opravljanje del preko študentskega servisa, se lahko sami prijavijo za pregled že pred skupnim rokom letnika.

Zdravniški pregledi za dijake

Tako kot študenti, imajo tudi dijaki v sklopu šolanja urejene sistematske zdravniške preglede. Za dijake velja potrdilo osebnega zdravnika, ki se imenuje malo zdravniško potrdilo in se izda pod pogojem, da je v zdravstveni kartoteki dijaka evidentiran opravljen sistematski pregled, ki ga dijaki opravljajo v 1. in 3. letniku srednje šole.