Zakonski predpisi za delo dijakov in študentov


Za delo dijakov ni posebnih predpisov, ki so vezani na dijaški status, temveč veljajo zakoni in predpisi s področja zaposlovanja. Zakonodaja za določene vrste dela zahteva določeno izobrazbo (trgovec, prodajalec), za določena dela pa se zahteva polnoletnost (npr. delo na višini).

Omejitev delovnih ur za dijake in študente


Določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, veljajo tudi za dijake in študente. Tedenska delovna obveznost je lahko 40 ur, na mesečnem nivoju pa se število delovnih dni pomnoži z osemurnim delovnikom.

Tako dobimo mesečno število delovnih ur, ki jih dijak/študent lahko opravi. V primeru povečanega obsega dela lahko dijak/študent občasno opravlja tudi deseturni delovnik, vendar je to izjema.

Zakon o delovnih razmerjih posebej ureja delo oseb, mlajših od 18 let, ki nadurnega dela ne smejo opravljati in lahko delajo največ osem ur na dan.

Nočno delo dijakov in študentov


Študenti in dijaki smejo delati tudi ponoči. Zakon o delovnih razmerjih v 197. členu določa, da le delavec, ki še ni dopolnil 18 let, ne sme delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne, razen v izjemnih primerih. Za dijake in študente, ki so starejši od 18 let, pa te omejitve ni.

Druga pogosta vprašanja o predpisih