Dejavnost študentskega servisa

Dejavnost študentskega servisa je opredeljena kot dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del, ki se izvaja na osnovi podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ).

Študentski servis Mjob ima z MDDSZ sklenjeno koncesijsko pogodbo na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnika za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje.

Področje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del je urejeno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje:

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je dostopen v Uradnem listu RS, št. 107/06 - UPS 1.

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje je dostopen v Uradnem listu RS, št. 139/06.

Koncesijske pogodbe so podpisane za obdobje enega leta.

Druga pogosta vprašanja