Enkratna ali stalna napotnica


Napotnica je pravna podlaga za delo preko študentskega servisa, zato jo je vedno treba naročiti pred pričetkom dela, sicer se delo dijaka ali študenta smatra kot delo na črno. Na voljo sta dve vrsti: enkratna napotnica in stalna napotnica.

Enkratna napotnica je namenjena za obračun dela za krajše obdobje,
stalna napotnica pa velja do preteka statusa dijaka/študenta (vendar je prav tako lahko izdana za krajše obdobje).

Prednosti stalne napotnice

Priporočljiva je za podjetja, ki sodelujejo z različnimi dijaki in študenti. Zaslužki se sproti obračunavajo s potrdilom o opravljenem delu, lahko tudi večkrat mesečno.

Prednost stalne napotnice je predvsem v njeni funkcionalnosti:

  • Omogoča obračun s pomočjo spletne aplikacije ePoslovalnica. S tem prihranite na času, saj za obračun zaslužkov dijakov/študentov, ki so v nekem obdobju pri vas opravljali različna dela, izpolnite le eno potrdilo o opravljenem delu.
  • Posledično eno potrdilo o opravljenem delu za več dijakov/študentov omogoča večjo preglednost nad mesečnim delom preko študentskega servisa.
  • Hitrejše obračunavanje zaslužkov, ki ga zagotavlja spletna ePoslovalnica.
  • Stalna napotnica velja do preteka statusa dijaka/študenta (lahko je izdana tudi za krajše obdobje) z vmesnimi zakonskimi prekinitvami. Za celo šolsko leto zadošča le ena.
Naročite napotnico