Izračun pokojninske dobe od opravljenega študentskega dela

Tudi s študentskim delom si prislužiš pokojninsko dobo.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C) se ti prizna 1 mesec pokojninske dobe za vsakih doseženih 60 % povprečne mesečne bruto plače v preteklem letu. Pri izračunu se upošteva zadnji javno objavljen podatek povprečne mesečne plače. Izračun je zgolj informativne narave.

Točen izpis informacije o zavarovalni dobi in vplačanih prispevkih lahko v času uradnih ur preveriš na katerikoli območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali zanjo zaprosiš pisno z izpolnjeno vlogo ZPIZ.

Koliko pokojninske dobe ti prinaša tvoje študentsko delo?

Vnesi znesek tvojega plačila ali bruto znesek z napotnice in preveri, koliko let pokojninske dobe ti je prineslo tvoje delo.

Glede na odločbo 5. odstavka 130. člena ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij oziroma v primeru študentov in dijakov, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov, prejemkov prejetih iz tega naslova, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena ZPIZ-2. Iz tega izhaja, da se trajanje zavarovalne dobe ugotavlja za nazaj - v tekočem koledarskem letu za preteklo koledarsko leto.
Nakazilo študentu 3000
Bruto znesek na napotnici
Pokojninska doba  mesecev
 dni