Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Dijakom in študentom ni treba plačevati posebnih premij za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Dokler se šolajo, so zdravstveno zavarovani kot družinski člani.

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so otroci v celoti zdravstveno zavarovani kot družinski člani do dne:

  • ko jim poteče status dijaka ali študenta,
  • ko se prijavijo na Zavodu za zaposlovanje ali
  • sklenejo pogodbo o zaposlitvi.

Kot družinski člani so lahko zavarovani tudi izredni študentje, če niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje.

Druga pogosta vprašanja o zavarovanju