Seznam obrazcev za člane

Želiš postati član?

Če se želiš včlaniti v študentski servis, nam moraš najprej posredovati ustrezne osebne, bančne in kontaktne podatke. Izpolniti moraš Vpisni list in podpisati Izjavo o varstvu osebnih podatkov za zbiranje in uporabo podatkov.

Izredni študenti, študenti, ki prestopijo iz rednega v izredno izobraževanje, ter odrasli, ki se izobražujejo, morajo podpisati tudi izjavo o nezaposlenosti oz. izjavo, da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje (niso aktivni iskalci zaposlitve).

Obrazci za dohodninsko olajšavo

S to izjavo lahko zahtevaš oprostitev akontacije dohodnine v primeru, da zaslužiš manj kot 400 € mesečno. Izpolniš jo le, če si član študentskega servisa, starejši od 26. leta, a si se na študij vpisal pred 26. letom (Zakon o dohodnini, 11. odstavek, 127. člen).

 

Dogovor med delodajalcem in članom

Pogodba definira vrsto, količino, kakovost in vrednost izvajanja začasnega oz. občasnega dela.

Izjava v primeru reševanja spora z delodajalcem

Izjava je namenjena članom v primeru nastanka spora z delodajalcem, predvsem takrat, ko potrebujejo pomoč posredovanja študentskega servisa pri izterjavi polnega plačila zaslužka oz. evidentiranju zaslužka.

Izpolni ga član servisa ob pomoči referenta za posredovanje dela, obrazcu priloži kopije dokazil, ki dokazujejo trditve, oz. delovne dokumentacije, s katero se dokazuje navedena dejstva.