Kako izpolniti napotnico oz. potrdilo o delu?


Enkratna napotnica se izda v štirih izvodih, od katerih dva izpolnjena in potrjena izvoda navadne napotnice delodajalec vrne študentskemu servisu. Pomembno je, da sta podpisana in žigosana.

Tako je sestavljena enkratna napotnica:

  • prvi izvod: napotnica za podjetje/naročnika;
  • drugi in tretji izvod: potrdilo o opravljenih urah za študentski servis;
  • četrti izvod: napotnica za dijaka ali študenta ob nastopu dela.

Stalna napotnica je izdana v dveh izvodih za obdobje veljavnosti statusa (lahko tudi krajše). Zaslužek dijakov in študentov se obračuna na potrdilu o opravljenem delu.

Tako je sestavljena stalna napotnica:

  • prvi izvod: napotnica za podjetje/naročnika;
  • drugi izvod: napotnica za dijaka ali študenta ob nastopu dela.

Kako posredujem napotnico oz. potrdilo študentskemu servisu?

Napotnico ali obračunski list lahko servisu posredujete:

  • prek spletne aplikacije ePoslovalnica;
  • z navadno pošto na naslov ene izmed poslovalnic;
  • osebno, v eni izmed naših poslovalnic;
  • po faksu.

Prenesite potrdilo o opravljenem delu