FAQ

 

Šta je omladinska zadruga?

Omladinska zadruga je posrednik pri zapošljavanju između mladih do 30 godina starosti i poslodavaca. Angažovanje se vrši po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Pozitivna zakonska regulativa iz oblasti privremenog i povremenog zapošljavanja u Republici Srbiji omogućava studentskim i omladinskim zadrugama da studenti i učenici mogu da rade po znatno nižim stopama doprinosa, što sa jedne strane poslodavcu obezbeđuje znatne uštede, a sa druge daje mogućnost da radnika angažuje samo u onoj meri neophodnoj da izvrši radni zadatak.

Ko može da radi preko omladinske zadruge?

Preko omladinske zadruge mogu raditi osobe između 15 i 30 godina starosti. 

Zakon prepoznaje dve kategorije: 

  1. Osobe na školvanju do 26 godina starosti (studenti i učenici)
  2. Nezaposlene osobe do 30 godina starosti

Koje aktivnosti obavlja Mjob?

Aktivnosti Mjoba se dogovaraju sa poslodavcem, a mogu uključivati:

  • Selekcija i regrutacija kandidata
  • Priprema potrebne dokumentacije u skladu sa važećim zakonima i propisima
  • Potpisivanje ugovora sa radnicima
  • Prijave i odjave za nezaposlena lica
  • Obračun zarada
  • Uplate poreza i doprinosa
  • Brz i efikasan način isplate radnika

Da li preko omladinske zadruge radnicima ide radni staž?

Radni staž imaju nezaposlene osobe proporcionalnu broju radnih dana kod poslodavca.

Studentima i učenicima ne ide radni staž.

Da li radnik preko omladinske zadruge ima pravo na porodičnu penziju?

Osobe koje su u statusu studenata i učenika do 26 godina, imaju pravo na porodičnu penziju. Nezaposleni do 30 godina gube pravo na porodičnu penziju od datuma prijave i početka angažovanja preko omladinske zadruge.

U kojima gradovima posluje Mjob?

Sedište Mjoba je u Beogradu, a kancelarije se nalaze u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. 

Mjob pruža svoje usluge na teritoriji cele Srbije.

Da li novac mogu podići u poslovnici?

Sve isplate vrše se isključivo putem dinarskog tekućeg računa.

Da li se isplate vrše odmah po završetku angažovanja?

Isplata zarade je najčešće na mesečnom nivou, u zavisnosti od zahteva poslodavca.

Ukoliko niste pronašli odgovor na Vaše pitanje, možete nam pisati  na mejl info@mjob.rs