Letna obdavčitev neto zaslužkov dijaka/študenta v letu 2019

Vse po starem! Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima glede študentskega dela v letu 2019 nespremenjene zneske olajšav in nespremenjeno dohodninsko lestvico.

Neto zneski, ki jih lahko zaslužiš v letu 2019

  • Vzdrževani družinski člani s statusom: 3.746,02 € (4.433,16 € bruto), pri preseganju navedenega zneska znaša dohodnina le 14,106 % do skupnega letnega zaslužka 12.844,05 € neto (15.200,06 € bruto).
  • Nevzdrževani družinski člani s statusom: 10.002,53 € (11.837,31 € bruto), pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106 % do skupnega letnega zaslužka 9.435,58 € neto (11.166,37 € bruto).
  • Nevzdrževani družinski člani brez statusa: 7.394,96 € (8.751,43 € bruto), pri preseganju zneska znaša dohodnina le od zneska preseganja po preračunani stopnji 14,106 % do skupnega letnega zaslužka 9.435,58 € neto (11.166,37 € bruto).

V vseh treh primerih preseganja neobdavčenih zneskov nastaja davčna osnova, ki je glede na višino obdavčena s progresivnimi davčnimi stopnjami 16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 %.

Dohodnina pri tekočih izplačilih

Vsako izplačilo, ki bo v enkratnem znesku višje od 400 €, bo obdavčeno s 25 % akontacije dohodnine. Izplačilo ni mesečno omejeno.

Olajšave študentov in dijakov

Uveljavljaš lahko posebno osebno olajšavo v višini 3.302,70 € (v 2017: 2.477,03 €), kar v praksi pomeni neobdavčen zaslužek preko študentskega servisa v višini 3.746,02 € (4.433,16 € bruto). Pogoj za koriščenje te olajšave je status študenta/dijaka in starost do 26 let oz. izpolnjevanje določenih pogojev po 113. členu Zdoh-2.

Če ne želiš, da te starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, ti bo priznana tudi splošna olajšava, kar v praksi pomeni neobdavčene zneske zaslužka v višini:

  • najmanj 3.302,70 € (pri letnem zaslužku nad 11.252,72 € neto oz. 13.316,83 € bruto),
  • od 6.519,82 € do 3.302,70 € (pri zaslužku med 9.435,59 € neto in 11.252,72 € neto) in
  • 519,82 € (pri letnem zaslužku pod 9.435,58 € neto oz. 11.166,37 € bruto).

Za večino članov je v primeru uveljavljanja obeh, posebne osebne olajšave in splošne olajšave ter priznanih 10 % normiranih stroškov, prag neobdavčenih neto zaslužkov 10.002,53 € (zaslužek 11.837,31 € bruto).