Saveti kako da unaprediš komunikacione veštine

Saveti kako da unaprediš komunikacione veštine

Dobre komunikacione veštine su ono što svi poslodavci traže i jako cene kod svojih zaposlenih. No, efikasno komuniciranje sa nekim, odnosno pravilno iskazivanje svojih potreba i saslušanje druge strane, nisu samo važni u poslovnoj sferi. Zato je vrlo značajno da što pre shvatite bitnost dobrih komunikacionih veština i da se posvetite njihovom usavršavanju.

Dobre komunikacione veštine su ono što svi poslodavci traže i jako cene kod svojih zaposlenih. No, efikasno komuniciranje sa nekim, odnosno pravilno iskazivanje svojih potreba i saslušanje druge strane, nisu samo važni u poslovnoj sferi. Zato je vrlo značajno da što pre shvatite bitnost dobrih komunikacionih veština i da se posvetite njihovom usavršavanju.

Bilo da prezentujete svoje ideje nadređenima na sastanku ili treba da organizujete pošiljku robe kuriskom službom- verbalne veštine koje posedujete mogu vam pomoći da brzo i efikasno završite zadatak. Često je mnogo brže završiti određene zadatke jednim telefonskim pozivom, nego slanjem SMS poruka ili imejlova. A da bi zadaci sa tvoje dnevne to-do liste tokom studentske prakse uvek bili završeni na vreme, važno je da efikasno komuniciraš.

Zato, u nastavku pročitaj koje su to komunikacione veštine najvažnije za svakodnevnu komunikaciju, a zatim i savete kako da ih unaprediš. Uz ove savete ćeš lako unaprediti svoje veštine komuniciranja, što će ti biti od pomoći kako na fakultetu, tako i na nekom budućem poslu.

Najvažnije komunikacione veštine koje treba da savladaš

Da bi bio odličan komunikator, važno je da savladaš sledeće veštine.

Veština govora

Veština govora i jasnog iskazivanja tvojih ideja treba da bude jedna od veština koje poseduješ. Bilo da odgovaraš na ispitu ili prodaješ proizvod zainteresovanom kupcu, prezentovanje ideja na jasan i razumljiv način je ključno. Probaj da rečenice koje izgovaraš budu lišene prevelikog broja nerazumljivih izraza. Ako je potrebno da koristiš stučnu terminologiju, onda je koristi pravilno. Neka tvoje rečenice budu jasne, logične i bez preteranog komplikovanja.

Kako unapređivanje govornih veština bude napredovalo, videćeš kako ćeš uspeti u tome da svojim idejama i rečima probudiš emocije kod onih koji te slušaju. Dokle god budeš imao kreativne ideje i budeš znao kako da ih predstaviš, bilo profesorima, kolegama, klijentima ili poslodavcima- imaćeš i uspeha.

Veština pisanja

Ponekad svoje ideje moraš da prezentuješ i pisanim putem, zato je važno da naučiš i na ovaj način da se izraziš. Pisanje imejlova, izveštaja i sl. oblika svakodnevne poslovne komunikacije treba da imaš u malom prstu. No, sve ono što tokom fakulteta učiš kroz pisanje eseja i seminarskih radova, priprema te za kasnije. Pravljenje prezentacija ili pisanje izveštaja, takođe, zahtevaju analitičnost i konciznost, čemu treba da težiš kada ih pišeš.

Veština aktivnog slušanja

Iako je jako važan način na koji prezentuješ svoje ideje, još je važnije da znaš da saslušaš druge. Razumevanje procesa aktivnog slušanja znači da se na svaku izgovorenu ideju sagovornika, ti uključuješ i nadovezuješ, kako biste stvorili produktivnu atmosferu u kojoj jedni druge slušate i donosite zajedničke zaključke.

Neki od načina da aktivno slušaš sagovornika je fokusiranje na njegovu neverbalnu komunikaciju. Zatim, ukoliko nešto ne razumeš, važno je da postaviš pitanje i očekuješ dodatno pojašnjenje. Na kraju, ponovi ključne rečenice iz vašeg razgovora kako bi video da li imate ista stanovišta po svim pitanjima.

Sve ovo će ti pomoći da bolje slušaš i razumeš sagovornika, ali i da stvoriš jaku povezanost sa kolegom ili kupcem.

Veština pregovaranja

Ovo je svakako veština koja će ti biti najkorisnija na poslu, ali ne znači da neće biti primenjljiva i u privatnom životu. Da bi bio dobar pregovarač, važno je da slušaš svog sagovornika i njegove potrebe.

Čak i kada želite različite stvari, treba da čujete drugu stranu i pronađete gde se nalaze mesta u kojima vam se preklapaju interesi. U svakoj situaciji postoje zajednički interesi, pa je važno predložiti rešenja koja će doneti maksimalne benefite svim stranama. U pregovorima sa klijentima, ova veština može biti presudna stvar koja će vam pomoći da sklopite dogovor.

Saveti uz koje ćeš postati bolji komunikator

Vežbaj svoje komunikacione veštine

Kao i kada je učenje bilo koje veštine u pitanju, vežba je ono uz pomoć čega postajemo sve bolji i bolji. Isto tako je i sa komunikacionim veštinama, koje treba da vežbamo svakodnevno.

Ukoliko si još uvek na fakultetu- dobrovoljno se prijavi da vodiš grupu kolega u nekoj aktivnosti. Ako si pak na svom prvom poslu, zamoli nadređene da ti pišeš imejlove, sastavljaš ponude, komuniciraš sa nabavljačima ili pišeš izveštaje.

Dok budeš ovo radio, polako ćeš postajati sigurniji u sebe i svoje veštine komunikacije. Više ti neće biti neugodno da nazoveš nekog poslovnog partnera ili donosioca odluka. Znaćeš da su tvoje veštine ubeđivanja ojačale i da će jedan telefonski poziv doneti željeni pozitivan ishod.

Takođe, kroz vežbanje videćeš i gde grešiš i gde je moguće napraviti promene i poboljšanja. Jako je važno da učiš na svojim greškama, jer samo tako možeš napredovati.

Pokušaj da se opustiš

Kada komuniciraš, bilo da je to usmenim i pisanim putem, jako je važno da se što više fokusiraš na predmet svog izlaganja umesto na nervozu i strah. Ponovo je vežba ono što će ti pomoći da se opustiš i osećaš sigurno u komunikaciji.

Svakako da je telefonska komunikacija nešto što je izlazak iz zone komfora za većinu pripadnika digitalne generacije. Međutim, uz malo vežbe i ovo može postati normalna rutina za tebe.

Probaj da sebe snimiš dok izlažeš neku ideju i vidi u čemu grešiš i gde bi mogao da napraviš izmene. Za samopouzdanje i perfektnu komunikaciju je jako važno da znaš o čemu govoriš, pa se tako fokusiraj na informacije koje treba da predstaviš sagovorniku i dobro ih upamti.

Planiraj šta ćeš reći ili napisati

Bez obzira na to da li se spremaš da usmeno ili pisanim putem predstaviš neku svoju ideju, važno je da unapred planiraš sadržaj. Iako improvizacija zna da bude odlična veština, koju treba razvijati u nepredviđenim situacijama, ipak je bolje kontrolisati većinski deo sadržaja pre izlaganja.

Možeš planirati svoje izlaganje tokom prezentacije, baš kao što možeš i da pripremiš neke osnovne ideje za imejl, pa da ih kasnije dopuniš. Sve ovo će doprineti tome da više puta razmisliš o temi, pripremiš se dobro, stekneš samopouzdanje i na kraju se odlično predstaviš.

Mjob ti pomaže da postaneš bolji komunikator

Naše savete o unapređenju komunikacionih veština možeš da primeniš na više situacija. Bilo da si u potrazi za studentskim poslom ili želiš da budeš primećen u kompaniji nakon studentske prakse i dobiješ posao, dobre komunikacione veštine su važne. Zato, kada god si u mogućnosti, radi na njihovom unapređenju, pohađaj kurseve i primenjuj naše savete u praksi. Želimo ti da postaneš najbolji komunikator u svom kolektivu i primer drugima.

Datum izdavanja: 27. октобар 2022.