Dejavnost Mjoba: Posredovanje del študentom in dijakom


Smo posrednik, ki zadovoljuje potrebe podjetij po začasnih in občasnih delih, ki jih zagotavljajo naši člani – dijaki in študentje.

Prednosti začasnega zaposlovanja za podjetja


Prilagodljiv način zaposlovanja:

  • začasno zaposlovanje dijakov in študentov ne zahteva pogodbe o delu, odpravnine ali odpovednega roka, zato lahko podjetje/organizacija sodelovanje kadarkoli prekine;
  • tovrstno delo predstavlja prednost tudi pri plačilu, saj kandidata podjetje/organizacija plača po urni postavki, projektih ali učinku pri prodaji, prispevkov se na to delo ne plačuje.

Nizki stroški tovrstnega dela:

  • poleg plačila dijaka/študenta plača podjetje/organizacija še 18 % koncesijskih dajatev, 8,85 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 6,36 % prispevka za zdravstveno zavarovanje in 0,53 % prispevka za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen;
  • račun študentskega servisa je za podjetje/organizacijo strošek. Ker smo davčni zavezanci, se DDV na koncesijsko dajatev lahko poračuna z izstopnim davkom;
  • z dijakom/študentom ni stroškov regresa;
  • ker gre za začasno obliko zaposlovanja, dopust ni predviden;
  • dijak/študent ne pričakuje bonitet, kot so na primer službeno vozilo, mobilni telefon in druge stimulacije, ki so v navadi pri redno zaposlenih delavcih.