Prispevki in njihov namen


Plačevanje najrazličnejših prispevkov ni metanje denarja skozi okno, ampak študentu oziroma dijaku prinašajo vrsto pravic. Na podlagi trenutno veljavnih zakonskih določil je določeno, da plačuje:

delodajalec:

  • prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen v višini 0,53 %;
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %;
  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %

in delojemalec/študent/dijak:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 %.