Tečaj iz varstva pri delu

Vsi delavci, ne glede na to, kakšna je pravna podlaga njihovega dela, morajo biti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu teoretično in praktično poučeni o varnosti in zdravju pri delu.

V skladu z oceno tveganja za posamezno delovno mesto je treba študentu oziroma dijaku zagotoviti vsa zaščitna sredstva (npr. delovno obleko, rokavice, glušnike) za varno opravljanje del.

Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu je sestavljeno iz dveh delov

  • teoretični del se lahko opravlja tudi izven delovnega mesta, vendar ga mora izvajati za to pooblaščena oseba (varnostni inženir v podjetju oziroma strokovni delavec ali pogodbeni izvajalec);
  • praktični del usposabljanja mora biti prilagojen posebnostim delovnega mesta, zato se izvaja izključno na delovnem mestu. Potek praktičnega dela pripravi varnostni inženir/strokovni delavec v podjetju ali pogodbeni izvajalec.

Po namestitvi na delovno mesto predlagamo tudi nadzor nad upoštevanjem izvajanja ukrepov, saj je odgovornost delodajalca zakonska ter civilnopravno iztožljiva. S strani delodajalca je priporočljivo imeti dokument, v katerem je navedeno, kdaj, kje in na kakšen način je pred namestitvijo na delovno mesto potekalo izobraževanje o varnosti pri delu, in potrditev delojemalca, da je razumel predstavljeno vsebino.

Prav tako delodajalcem svetujemo zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb. Več o varnosti in zdravju pri delu si lahko preberete na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.